Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5200
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay của Ngân hàng VP Bank - Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thân Ái Vân
Advisor: Nguyễn, Phú Thái
Keywords: Thẩm định tài chính dự án cho vay
Ngân hàng VP Bank - Đà Nẵng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5200
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt249.09 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.97.pdfToàn văn641.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.