Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5199
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình Định
Authors: Võ, Mai Thạnh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ thẻ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5199
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt581.22 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.123.pdfToàn văn1.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.