Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5172
Title: Nghiên cứu và ứng dụng kiểm chứng mô hình cho các hệ thống phát triển trên môi trường Lustre/SCADE
Authors: Nguyễn, Văn Định
Advisor: Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Kiểm chứng mô hình phần mềm
Ngôn ngữ đồng bộ Lustre/SCADE
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5172
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt453.52 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.104.pdfToàn văn2.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.