Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5162
Title: Khai phá dữ liệu từ các mạng xã hội để khảo sát ý kiến đánh giá các địa điểm du lịch tại Đà Nẵng
Authors: Phùng, Hữu Đoàn
Advisor: Huỳnh, Công Pháp
Keywords: Phương pháp khai phá dữ liệu từ các mạng xã hội
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5162
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt377.92 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.90.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.