Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5160
Title: Nghiên cứu ứng dụng giải thuật đàn kiến để giải quyết bài toán người du lịch
Authors: Đặng, Quý Linh
Advisor: Nguyễn, Tấn Khôi, TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Bài toán người du lịch
Giải thuật đàn kiến
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan đề tài; Chương 2.Thuật toán tối ưu đàn kiến ACO; Chương 3.Ứng dụng thuật toán ACO vào bài toán người du lịch.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5160
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangQuyLinh.TT.pdfTóm tắt2.07 MBAdobe PDFView/Open
DangQuyLinh.TV.pdfToàn văn3.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.