Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5116
Title: Hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu Xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hữu Liên
Advisor: Nguyễn, Đình Thám
Keywords: Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân
Vốn ngân sách
Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu Xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nắng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5116
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt308.72 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.133.pdfToàn văn977 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.