Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5114
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Authors: Phạm, Thị Thu Đông
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Báo cáo tài chính
Công bố thông tin
Doanh nghiệp niêm yết
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5114
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt232.26 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.103.pdfToàn văn625.48 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.