DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/51

Nhan đề: Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ kế toán tại văn phòng khu vực miền Trung - Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Tác giả: Đàm, Thị Thúy
Người hướng dẫn: Trần, Đình Khôi Nguyên
Từ khoá: Kế toán
Luân chuyển chứng từ
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/51
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTóm tắt137,52 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.108.pdfToàn văn10,94 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback