Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5055
Title: Đặc điểm văn xuôi Bùi Ngọc Tấn qua Biển và chim bói cá và Người chăn kiến
Authors: Nguyễn, Thị Bích Vân
Advisor: Phan, Ngọc Thu
Keywords: Văn xuôi Việt
Bùi Ngọc Tấn
Tiểu thuyết "Biển và chim bói cá"
Truyện ngắn "Người chăn kiến"
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5055
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt292.02 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.117.pdfToàn văn834.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.