Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5038
Title: Hoàn thiện chính sách Marketing tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định
Authors: Nguyễn, Tấn Dũng
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Chính sách Marketing
Quản trị tiếp thị
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5038
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt375.63 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.115.pdfToàn văn717.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.