Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4974
Title: Đặc điểm ngôn ngữ của tục ngữ có từ chỉ tên động vật trong tiếng Việt, đối chiếu với tiếng Hán
Authors: Phạm, Thị Minh Hằng
Advisor: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa
Keywords: Đặc điểm ngôn ngữ
Tục ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Hán
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4974
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt436.5 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.135.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.