Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4968
Title: Nghiên cứu tổng hợp muối kép của axit hidroxi xitric được chiết từ vỏ quả bứa trên địa bàn xã Bình Hải huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Phạm, Thiết Quốc
Advisor: Đào, Hùng Cường
Keywords: Cây bứa
Tổng hợp muối kép
Axit Hidroxycitric (HCA)
Phương pháp chiết tách
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4968
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.PDFTóm tắt814.42 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.102.pdfToàn văn2.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.