Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4957
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phương
Advisor: Nguyễn, Công Phương
Keywords: Báo cáo tài chính
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4957
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.155.pdfToàn văn2.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt229.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.