Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4954
Title: Nghiên cứu mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng yết giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Authors: Huỳnh, Thị Vân
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Công bố thông tin kế toán
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4954
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn văn866.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt221.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.