Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4947
Title: Tăng cường kiểm soát chi ngân sách Nhà nước trong đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng do Cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước thực hiện
Authors: Cù, Duy Dương
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng
Keywords: Ngân sách Nhà nước
Chi ngân sách
Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4947
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.139.pdfToàn văn841.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt211.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.