Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4932
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu điện từ lên chất lượng tín hiệu trong bo mạch và các phương pháp khử nhiễu
Authors: Bùi, Tấn Lộc
Advisor: Tăng, Tấn Chiến
Keywords: Nhiễu điện từ
Phương pháp khử nhiễu
Hệ thống bo mạch
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4932
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.135.pdfToàn văn55.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt14.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.