Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4912
Title: Ứng dụng kỹ thuật tìm kiếm thông tin vào hệ thống tra cứu tài liệu thư viện tại Trường Đại học Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Ngọc Đan Thanh
Advisor: Võ, Trung Hùng
Keywords: Hệ thống tra cứu tài liệu thư viện
Kỹ thuật tìm kiếm thông tin
Đại học Trà Vinh
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4912
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.100.pdfToàn văn3.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.