Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4910
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh theo hướng hệ phân tán
Authors: Nguyễn, Minh Tâm
Advisor: Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Hệ phân tán
Hệ thống thông tin địa chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Trà Vinh
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4910
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn văn2.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt388.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.