Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4907
Title: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về một số bệnh lý thường gặp trong cộng đồng
Authors: Trần, Văn Nam
Advisor: Phan, Huy Khánh, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống hỏi đáp tự động
Bệnh lý
Hệ thống chuẩn đoán bệnh
Khoa học máy tính
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Tìm hiểu hệ thống hỏi đáp và ứng dụng; Chương 2.Tìm hiểu về khai phá dữ liệu và ứng dụng; Chương 3.Cài đặt và thử nghiệm hệ thống.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4907
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanNam.TT.pdfTóm tắt494.66 kBAdobe PDFView/Open
TranVanNam.TV.pdfToàn văn2.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.