Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4871
Title: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý tài nguyên rừng tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn, Văn Hiệu
Keywords: Quản lý Tài nguyên rừng
Hệ hỗ trợ ra quyết định
Khu bảo tồn Cù Lao Chàm
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4871
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.132.pdfToàn văn4.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt991.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.