Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4870
Title: Nghiên cứu kỹ thuật phân tích và trích rút thuộc tính tài liệu phục vụ cho các bài toán tìm kiếm
Authors: Ngô, Văn Khoa
Advisor: Huỳnh, Công Pháp
Keywords: Hệ thống tìm kiếm thông tin
Phương pháp trích rút thông tin
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4870
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.88.pdfToàn văn748.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt345.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.