Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4867
Title: Nghiên cứu các kỹ thuật lập chỉ mục đa chiều trên cơ sở dữ liệu quan hệ
Authors: Lê, Thị Anh Đào
Advisor: Trương, Ngọc Châu
Keywords: Chỉ mục đa chiều
Cơ sở dữ liệu quan hệ
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4867
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.106.pdfToàn văn6.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.