Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4836
Title: Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi Eigenfaces và mạng Nơron
Authors: Trương, Công Lợi
Advisor: Huỳnh, Hữu Hưng
Keywords: Xử lý ảnh số
Nhận dạng khuôn mặt
Phương pháp biến đổi Eigenfaces
Mạng Noron
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4836
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.93.pdfToàn văn3.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.