Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/480
Title: Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương tỉnh Quảng Bình
Authors: Bùi, Khắc Hoài Phương
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương
Bình Định
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/480
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.121.pdfToàn văn864.8 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt167.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.