Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4773
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương - Chi nhánh Đà Nẵng (Techcombank)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Nguyệt
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn
Keywords: Quản trị khách hàng
Quan hệ khách hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4773
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.140.pdfToàn văn905.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt202.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.