Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4764
Title: Hoàn thiện chính sách Marketing tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Bình Định
Authors: Huỳnh, Thị Thu Vân
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Chính sách Marketing
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Bình Định
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4764
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.94.pdfToàn văn719.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt421.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.