Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/475
Title: Thực trạng và định hướng tăng cường nội dung thực hành cho bộ môn phương pháp dạy học tiếng Việt ở đại học sư phạm
Authors: Trịnh, Thị Lan
Keywords: Phương pháp dạy học
Tiếng Việt
Thực hành
Đại học Sư phạm
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Giáo dục số 212 (kì 2-4/2009). Tr.48-49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/475
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0050.pdf2.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.