Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4747
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng
Authors: Phan, Nguyễn Linh Đa
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Bất động sản
Thẩm định giá
Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4747
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.116.pdfToàn văn580.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt159.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.