Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4745
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Phân tích tài chính
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4745
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt227.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.