Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4742
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Authors: Trương, Thị Ngọc Thuận
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4742
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.127.pdfToàn văn722.3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt165.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.