Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4739
Title: Hoàn thiện hoạt động Marketing trong huy động vốn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định
Authors: Đỗ, Thị Kim Luyến
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Hoạt động Marketing
Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Bình Định
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4739
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.137.pdfToàn văn779.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt154.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.