Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4737
Title: Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đối với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn
Authors: Phạm, Đắc Phước
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng
Thanh tra ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4737
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.125.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt231.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.