Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4731
Title: Vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của ngành thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Cổ phiếu
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4731
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn văn796.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt299.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.