Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4726
Title: Phát triển tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Bắc Trà My
Authors: Lê, Thị Ngọc Xuân
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4726
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn văn1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt298.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.