Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4724
Title: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đặng, Ngọc Việt
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vay cá nhân
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4724
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn văn1.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt158.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.