Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4713
Title: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Xuân
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Báo cáo tài chính
Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4713
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.127.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt170.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.