Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4712
Title: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Quốc Bảo
Advisor: Nguyễn, Công Phương
Keywords: Báo cáo tài chính
Ngân hàng TMCP Quân đội
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4712
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.111.pdfToàn văn527.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt147.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.