Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4698
Title: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - CN Đà Nẵng
Authors: Ngô, Bảo Thiên
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Vay kinh doanh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4698
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.96.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt369.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.