Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4656
Title: Kế toán doanh thu và chi phí tại các Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4656
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn văn775.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt259.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.