Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4650
Title: Vận dụng phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Tân Long Granite
Authors: Nguyễn, Hoàng Minh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kế toán chi phí sản xuất
Phương pháp tính giá
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4650
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn văn596.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt278.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.