Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4641
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Authors: Trần, Ngọc Tuấn
Advisor: Nguyễn, Hiệp
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Gia Lai
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4641
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn văn917.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt302.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.