Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4629
Title: Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cây cà phê tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai
Authors: Phạm, Quang Bút
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Cây cà phê
Giá trị kinh tế
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4629
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.97.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt279.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.