Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4622
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai
Authors: Thân, Tùng Lâm
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Kiểm soát chi
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4622
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.101.pdfToàn văn605.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt201.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.