Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4618
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Authors: Trần, Vũ Tường Linh
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4618
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.122.pdfToàn văn712.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt185.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.