Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4563
Title: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Chi
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Kế toán
Kế toán quản trị chi phí
Issue Date: 2012
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 112 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất; Chương 2.Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kế toán quản chị chi phí tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4563
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLeChi.TT.pdfTóm tắt297.33 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLeChi.TV.pdfToàn văn930.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenThiLeChi.jpgBia168.6 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.