Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4562
Title: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải
Authors: Lê, Thị Ánh Hoa
Advisor: Ngô, Hà Tấn
Keywords: Kế toán quản trị chi phí
Công ty Cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4562
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.125.pdfToàn văn734.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt255.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.