Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4545
Title: Hạn chế nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Đắc Dũng
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Nợ xấu
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4545
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn1.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt304.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.