Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4541
Title: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định
Authors: Thái, Thị Tố Trinh
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Vốn
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4541
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.94.pdfToàn văn664.37 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt376.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.