Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4536
Title: Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - CN Bình Định
Authors: Trương, Thanh Hiền
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Vay mượn
Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4536
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.100.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt369.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.