Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4523
Title: Phát triển dịch vụ bảo hiểm bán lẻ phi nhân thọ tại Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thân Ngọc
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Dịch vụ bảo hiểm bán lẻ phi nhân thọ
Công ty Cổ phần bảo hiểm ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4523
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.108.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt314.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.